ขอแนะนำ !! ซื้อ JAPAN RAIL PASS ท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 7 วัน
ในราคา 8500THB ขึ้นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เป็นพาสที่จัดทำขึ้นโดยมีความร่วมมือจากบริษัทรถไฟ รถบัส และเรือที่อยู่ภายใต้ JR Group
โดยนักท่องเที่ยวสามารถโดยสารยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ในระยะเวลาที่ JR Pass
สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของท่านสะดวกสบายและคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

สั่งซื้อ

Japan Rail Pass (JR Pass) คืออะไร?

  • สามารถใช้โดยสารรถไฟที่ดำเนินงานโดย JR Group ทั้ง 6 บริษัท (JR Hokkaido, JR East, JR Central JR West, JR Shikoku, JR Kyushu)
  • สามารถใช้โดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากของ JR Miyajima ferry ได้ (เส้นทาง JR Miyajimaguchi Miyajima Ferry Terminal เท่านั้น)
  • สามารถใช้โดยสารรถบัสประจำทางท้องถิ่นของ JR Group ทั้ง 8 บริษัทได้ (JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus,
   West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus (ไม่รวมรถบัส highway)

  • JR Pass ไม่สามารถโดยสารรถไฟชินคันเซ็นด่วนพิเศษ Nozomi และ Mizuho ในเส้นทาง Tokaido Line, Sanyo Line และ Kyushu Line ไม่ว่าจะเป็นรถแบบธรรมดาหรือแบบกรีนก็ตาม
  • หากโดยสารรถไฟชินคันเซ็นประเภท Gran Class ของ Tohoku Shinkansen, Hokkaido Shinkansen และ Hokuriku Shinkasen ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  (สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง)
  http://japanrailpass.net/th/about_jrp.html
 • JR Pass แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Ordinary (รถไฟชั้นธรรมดา) และ Green (รถไฟชั้น 1)
  รถไฟแต่ละประเภทจำหน่ายตั๋วสำหรับใช้งาน 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานที่ท่านเลือก
 • ท่านสามารถสั่งซื้อ JR Pass ได้จากเว็บไซต์นี้ เมื่อสั่งซื้อแล้วท่านจะได้รับตั๋วแลกพาส (Exchange order) เพื่อนำไปแลก JR Pass ของจริงที่จุดให้บริการแลกเปลี่ยนตั๋วเมื่อท่านเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น
  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของจุดให้บริการแลกเปลี่ยนตั๋วได้ตามลิงก์ด้านล่าง
  http://japanrailpass.net/th/exchange.html

  ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่บริษัท Japan Railways กำหนดไว้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อหรือใช้งานตั๋วรถไฟได้
  กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านที่ลิงก์ด้านล่างก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
  http://japanrailpass.net/th/about_jrp.html

ราคาของตั๋วแลกพาส

ประเภท / ระยะเวลา ที่นั่งชั้นธรรมดา (Ordinary) ที่นั่งชั้น 1 (Green)
ตั๋วผู้ใหญ่ ตั๋วเด็ก ตั๋วผู้ใหญ่ ตั๋วเด็ก
ตั๋ว 7 วัน 8500 THB 4250 THB 11500 THB 5750 THB

สั่งซื้อ

สั่งซื้อ

ตั๋ว 14 วัน 13700 THB 6850 THB 18700 THB 9350 THB

สั่งซื้อ

สั่งซื้อ

ตั๋ว 21 วัน 17600 THB 8800 THB 24300 THB 12150 THB

สั่งซื้อ

สั่งซื้อ

นโยบายการคืนเงิน

 • ตั๋วแลกพาส (Exchange Order) ที่ออกจากทางร้านและยังไม่ได้ถูกใช้งานหรือประทับตราวันเริ่มใช้ จะสามารถขอยกเลิกและคืนเงินได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกตั๋วแลกพาส ทั้งนี้จะมีการหักค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจำนวน 20% จากมูลค่าเต็มจำนวนของ JR Pass นั้นๆ (ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่ตั๋วแลกพาส Exchange Order ชำรุด หรือสูญหาย)

▲กลับไปด้านบน (JAPAN RAIL PASS)