3 เหตุผลในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของแอร์พลัส (AIRPLUS)

ในปี2016นี้ บริษัทแอร์พลัสจำกัด (AIRPLUS CO., LTD.) เราได้เฉลิมฉลองครบรอบ 28 ปี
นับตั้งแต่เราได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นครั้งแรกในปีแรกของยุค Heisei (การนับปีของประเทศญี่ปุ่น) เราได้มุ่งเน้นการเดินทางในต่างประเทศออกไปสู่นานาชาติอย่างต่อเนื่อง ในฐานะของการเป็นมืออาชีพของธุรกิจเที่ยวบินระหว่างประเทศ บริการของเราได้ก่อตั้งขึ้นร่วมกับหลากหลายร้อยพันของสายการบิน เราพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็น "ตู้สะดวกซื้อของเที่ยวบินระหว่างประเทศ" ของ ENA นอกจากนี้เพื่อความสะดวกสบายในการซื้อเที่ยวบินสำหรับลูกค้าของเรา เราพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงไปยังการใช้สมาร์ทโฟนและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการซื้อ E-Ticket ง่ายขึ้นและไปสู่กว่า 30,000 เมืองทั่วโลกและกว่า 130,000 โรงแรม บริษัทเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งจากพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราจำนวนมาก ดังที่กล่าวมาบริษัทของเราอยากจะบอกกับคุณถึง 3 เหตุผลในความน่าเชื่อถือของเรา

เหตุผลข้อแรกในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย: เราเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

IATA

ท่ามกลางกว่า 10,000 บริษัททัวร์ในประเทศญี่ปุ่น มีเพียงแค่ 280 บริษัททัวร์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) นี่คือเหตุผลที่บริษัทแอร์พลัสของเราสามารถทำการจองห้องพักได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว สมาคม IATA เป็นสมาคมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่มีประวัติอันยาวนานทั้งในการดำเนินการบินระหว่างประเทศและเป็นการตัวแทนการท่องเที่ยวจากหลากหลายเครือสายการบินทั่วโลก สมาคม IATA ดำเนินงานโดยการตั้งกฎเกณฑ์ของการเดินทางระหว่างประเทศสำคัญอาทิ ตั๋วเครื่องบินและการขนส่ง ด้วยการที่บริษัทเรานั้นเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสมาคม IATA แสดงให้เห็นว่าบริษัทเราได้รับการตรวจสอบและอนุมัติว่ามีมาตรฐานตามที่สมาคม IATA กำหนดไว้ ซึ่งนั้นหมายความว่าบริษัทเราสามารถจองตั๋วการท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงเที่ยวบินรอบโลกที่ผูกพันกับข้อตกลงของสมาคม IATA ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อบริษัทแอร์พลัสของเราได้รับใบอณุญาตสิทธิบัตรตั้งแต่ปี 1998 เรายังคงรักษายอดของการจองสูงสุดในแต่ละปีจนถึงบัดนี้

ขึ้นทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวกับหน่วยงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหมายเลขจดทะเบียนที่ 1833

บริษัทประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวจะลงทะเบียนตามระดับทั้งสามของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตามเกณฑ์ที่กรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นกำหนดไว้ ภายใต้การทำธุรกิจเหล่านั้น การที่จะเป็น [ระดับที่ 1 ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว] ไม่เพียงแต่การได้รับการอนุมัติว่าตรงตามเงื่อนไขที่จำเป็นแล้ว แต่ยังจะต้องประกอบการให้อยู่ในเงื่อนไขเข้มงวดอื่นๆที่ระบุทั้งหมดด้วย และในระดับที่ 2 และ 3 ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวนั้นบริษัททัวร์จะต้องได้รับการจดทะเบียนจากรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งบริษัทแอร์พลัสจำกัด (AIRRPLUS) ได้ถูกลงทะเบียนและจัดระดับการทำธุรกิจให้เป็น [ระดับที่ 1 ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว] ด้วย

เหตุผลข้อที่ 3 ในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย: เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่น (JATA)

JATA

บริษัทแอร์พลัสจำกัด(AIRPLUS) เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่น (JATA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตร, การเจริญเติบโตของบริษัทนำเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้สมาคมบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่น(JATA) มีลำดับขั้นของสมาชิกดังนี้คือ สมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ และสมาชิกพันธมิตร บริษัทแอร์พลัสจำกัด (AIRPLUS) ดำเนินการในฐานะสมาชิกสามัญที่มีบทบาทสามารถได้รับการบริการทั้งหมดจากสมาคมบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่นด้วย
ปิด

กลับไปด้านบน