นโยบายความเป็นส่วนตัว

สรุปนโยบาย

1. การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่ออายุวันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail address ที่อยู่ที่ทำงานและเอกสารระบุตัวตนเช่นพาสปอร์ตในการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการจองการเดินทางที่คุณจองบนเว็บไซต์ของเรา
คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลใด ๆ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการจองการเดินทางหรือการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้
ข้อมูลอาจถูกนำมาใช้ในประมวลผลและดำเนินการการสั่งซื้อประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นความคิดเห็นและความประทับใจของคุณหลังจากการเดินทางสำหรับลูกค้าที่มีการเดินทางที่คล้ายคลึงกัน

2. การจัดการข้อมูล

เราได้ดำเนินการขั้นตอนการบริหารทางเทคนิคและทางกายภาพของการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราจากการเข้าถึง, การสูญเสียการทำลายเปลี่ยนแปลงหรือการรั่วไหล

3. การนำส่งข้อมูล

ถ้ามีความจำเป็นสำหรับรายการหรือบริการ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสายการบิน โรงแรม บริษัทจัดการหรือสำนักงานประกัน

4. การเปิดเผย การแก้ไขและการลบข้อมูล

ถ้าคุณต้องการที่จะอบถาม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เราจะตอบสzนองทันทีต่อการร้องขอที่เหมาะสมเมื่อเรายืนยันตัวตนของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่โปรดเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งผลให้ไม่สามารถที่จะจัดการในรายการหรือบริการบางอย่าง
สำหรับการสอบถามรายละเอียด การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลการจองหรือสำนักงานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือการเดินทางต่อบุคคลที่สามใดๆ
อย่างไรก็ดี อาจมีข้อยกเว้นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศุลกากรมีเอกสารทางการด้วยเหตุผลที่เหมาะสมในการขอเข้าถึงข้อมูล

5. กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎระเบียบอุตสาหกรรม บรรทัดฐานของสังคม รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ จะถูกนำมาใช้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. การใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น สุขภาพของคุณและ/หรือประวัติทางการแพทย์ เราจะใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะตามความเหมาะสมและได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหลือที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถใช้ร่วมกับใครได้รวมถึงบุคคลที่สาม

7. การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้:

- เพื่อช่วยให้เราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณว่าเป็นผู้เข้าชมก่อนหน้านี้ บันทึกและจดจำการตั้งค่าใดๆ ที่อาจถูกตั้งค่าในขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
- เพื่อช่วยให้เรากำหนดเนื้อหาและประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อคุณในเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์อื่น ๆ
- เพื่อช่วยตรวจวัดและวิจัยจำนวนผู้ใช้และการสัญจรในเว็บไซต์ที่ได้รับ
- เพื่อช่วยปรับปรุงบริการของเรา
- เพื่อช่วยกำหนดเวลาสิ้นสุดและจัดการความพร้อมของคุณสำหรับรหัสผ่านตามเหตุผลด้านความปลอดภัย หากคุณได้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เราอาจใช้คุกกี้ของเราเป็นข้อมูลอ้างอิงกับผู้ให้บริการของบุคคลที่สามของเราสำหรับการโฆษณาของเรา

[คุกกี้คืออะไร?]
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความข้อมูลขนาดเล็กและสามารถเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาต) หากคุณเข้าชมเว็บอีกครั้งหน้า เว็บอาจจะใช้ข้อมูลจากคุกกี้ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหน้า หากเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้ส่งคุกกี้ได้ คุณจะสามารถได้รับคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องด้วยเหตุผลความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์เท่านั้นที่จะสามารถที่จะส่งและรับคุกกี้สำหรับพื้นที่นี้

[การตั้งค่าคุกกี้]
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ คุณอาจจะอนุญาตให้คุกกี้ทั้งหมด, ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือขออนุญาตสำหรับคุกกี้ สถานที่ที่ตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณ
หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าการให้บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้งานได้.

8. ติดต่อเรา

สำหรับความเห็นหรือคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่ง อิเมลล์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง
บริษัทแอร์พลัสจำกัด (AIRPLUS Co., Ltd.)
เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนตัว: คุณ Murayama Shoichi

ปิด

กลับไปด้านบน