คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเที่ยวบิน(FAQ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงแรม(FAQ) ที่นี่>>> | คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพ็คเก็จไดนามิก(FAQ)ที่นี่>>>
จอง
1 กรุณาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อและประเภทตั๋ว
2 กรุณาบอกฉันว่าเที่ยวบินได้รับการยืนยันอย่างไร
3 "ค่าเชื้อเพลิง"คืออะไร?
4 ค่าเชื้อเพลิงและภาษีระหว่างประเทศอื่นๆถูกคำนวนอย่างไร?
5 กรุณาบอกฉันเกี่ยวกับการใช้ตั๋ว E-Ticket
6 ฉันสามารถทำการจองผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?
7 "ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ"คืออะไร?
8 "ค่าธรรมเนียมการจัดการ"คืออะไร?
9 ฉันจะรู้ราคาสำหรับเด็กและทารกได้อย่างไร?
10 ฉันสามารถดูยอดรวมทั้งหมดได้หรือไม่?
11 การจองจะถูกยืนยันอย่างไร?
12 ฉันสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดการเดินทางได้หรือไม่?
13 แต้มไมล์สะสมจะถูกเพิ่มลงในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินของฉันหรือไม่?
14 ฉันสามารถทำการจองได้ล่าช้าที่สุดถึงแค่ไหน?
15 ฉันสามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึงแค่ไหน?
16 ฉันสามารถจองตั๋วเครื่องบินที่มีเที่ยวบินขาออกจากต่างประเทศได้หรือไม่
17 ฉันจะทำการจองซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นได้หรือไม่?
18 ถ้าฉันป่วยหรือได้รับบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือในขณะที่การเดินทาง ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวได้หรือไม่?
19 ฉันทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว แต่ฉันยังไม่ได้รับอีเมล์หรือโทรศัพท์ใดๆ
20 ฉันสามารถเลือกที่นั่งเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่?
21 "ภาษีสนามบินต่างๆ" คืออะไร?
22 ฉันสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินอาทิ ตั๋วเดินทางหลายเมือง ตั๋วไปกลับจากเมืองที่แตกต่างกัน หรือตั๋วบินเที่ยวเดียวได้หรือไม่?
23 เกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่า
24 หากสายการบินยังไม่ถูกกำหนด เมื่อไหร่ที่สายการบินจะถูกกำหนด?
การชำระเงิน
1 มีวิธีการชำระเงินทางใดบ้าง?
2 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอเลื่อนกำหนดเวลาชำระเงิน?
3 เมื่อไหร่ที่บริษัทจะหักเงินจากบัญชีกรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิตของฉัน?
4 กรุณาบอกฉันวิธีการทำการชำระเงิน
5 การชำระเงินได้ถูกหักเงินออกจากบัญชีของฉันไป 2 ครั้งอย่างผิดพลาดหรือไม่?
6 ฉันสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตในแบบแบ่งเป็นงวด / โบนัส / การชำระเงินหมุนเวียนได้หรือไม่?
7 ฉันรู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับการกรอกหมายเลขบัตรเครดิตของคุณในอินเตอร์เน็ต
8 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากบัตรเครดิต
9 ฉันสามารถชำระด้วยบัตรเดบิตได้หรือไม่?
10 เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ขั้นตอนการชำระเงินจะสมบูรณ์หรือไม่?
11 เมื่อใดที่ฉันจะต้องทำการชำระเงินของฉัน?
12 หากชื่อคนที่ชำระเงินแตกต่างจากชื่อผู้โดยสาร จะมีปัญหาหรือไม่
13 ฉันได้ชำระเงินผ่านบัตร การชำระเงินได้ทำเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่?
14 ทำไมถึงมีข้อความ [ไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ] ที่หน้าการชำระเงิน?
15 ในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยคืออะไร?
16 มีรายการ 2 รายการในใบแจ้งหนี้บนบัตรของฉัน
คำศัพท์
1 ตั๋ว"E-Ticket"คืออะไร?
2 เที่ยวบิน"อินไดเร็คไฟลท์”(Indirect Flight) คืออะไร?
3 อะไรคือ "การทรานสิท"(Transit)?
4 อะไรคือ "การต่อเครื่อง" (Connecting Flight) ?
5 "FIX"คืออะไร?
6 "ตั๋วที่ตรวจสอบแล้ว(Validated Ticket)" คืออะไร?
7 "ตั๋วเปิด"คืออะไร?
8 "PEX"คืออะไร?
9 "เปิดใช้งาน(Online)"คืออะไร?
10 "ค่าโดยสารของเด็ก"คืออะไร?
11 "ค่าโดยสารของทารก"คืออะไร?
12 "เที่ยวบินที่มีรหัสเที่ยวบินร่วมกัน" คืออะไร?
13 "การหยุดพัก"คืออะไร?
14 "MR", "MRS" และ "MS" คืออะไร?
15 "ชั้นประหยัดหรือสูงกว่า" และ "ชั้นธุรกิจหรือสูงกว่า" คืออะไร?
16 "เที่ยวบินปฏิบัติการ" หมายถึงอะไร?
17 "รุ่นของเครื่องบิน"คืออะไร?
18 ระยะเวลาในการบิน"คืออะไร?
19 "แพ็คเกจการท่องเที่ยว" คืออะไร?
20 ตั๋วเปิด (Open-jaw) คืออะไร?
การเปลี่ยนแปลง
1 เป็นไปได้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง(ตารางเวลา, ชื่อ)หลังจากที่ทำการจองไปแล้วหรือไม่?
การยกเลิก
1 ฉันชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะยกเลิก
2 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคิดเป็นมูลค่าเท่าใด?
3 ฉันทำการจองสำหรับสองคน แต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะยกเลิกการจองเพียงหนึ่งคน
4 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยกเลิก ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆหรือไม่?
5 ฉันต้องการยกเลิกการจองของฉัน มีการจำกัดเวลาที่ฉันจะสามารถการยกเลิกได้หรือไม่?
6 โปรดอธิบายเกี่ยวกับวิธีและระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงินหลังจากการยกเลิก
7 เมื่อไหร่ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก?
8 ฉันได้รับตั๋ว E-Ticket แล้ว แต่ฉันต้องการที่จะยกเลิก
หมายเหตุสำคัญ/อื่นๆ
1 ฉันสามารถเลือกที่จะใช้เพียงส่วนหนึ่งของตั๋วเครื่องบินของฉันได้หรือไม่?
2 ฉันกรอกวันเดือนปีเกิดผิด
3 ฉันกรอกชื่อผิด
4 ฉันจะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินได้อย่างไร?
5 ข้อมูลส่วนตัวของฉันได้ถูกคุ้มครองหรือไม่?
6 เวลาหยุดพักสำหรับเที่ยวบินที่แสดงในผลการค้นหามีระยะสั้น
7 ฉันอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทอมินอลขาออกของสนามบินที่ฉันจะเดินทาง
8 ทำไมราคาของรายการเดียวกันกับที่ฉันได้ดูก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลง?
9 ฉันต้องติดต่อคุณด้วยหมายเลขหนังสือเดินทางของฉันหรือไม่?
10 ฉันถือสองสัญชาติ ฉันควรทำอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเดินทางหรือที่อยู่?
11 เกี่ยวกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน(00:00/12:00AM)
12 การขึ้นเครื่องของหญิงตั้งครรภ์และทารก
13 กรุณาอธิบายถึงกลไกของการกำหนดราคาของตั๋วเครื่องบิน
14 ทำไมเที่ยวบินที่เต็มแล้ว (ไม่มีที่นั่งว่าง) ยังคงแสดงบนเว็บไซต์?
15 ฉันควรใส่ข้อมูลอะไรในการติดต่อในประเทศปลายทาง?
16 ชื่อโรงแรมควรจะเขียนเป็นภาษาท้องถิ่นหรือไม่?
ผู้ดำเนินการ
1 กรุณาบอกฉันวิธีการค้นหาเที่ยวบินที่มีประสิทธิภาพ
2 จะค้นหาอย่างไรให้ได้เที่ยวบินที่ฉันต้องการเร็วขึ้น?
3 สายการบินและเที่ยวบินที่ฉันต้องการจองไม่ปรากฏ
4 ฉันสามารถจองให้ได้สูงสุดกี่คน?
5 ณ จุดใดจึงจะถือว่าที่นั่งได้ถูกจองไว้แล้ว?
6 ฉันไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ได้
7 ทำไมหน้าจอของฉันไม่มีการเปลี่ยนแปลง?
8 ฉันจะลบคลังเบราว์เซอร์ของฉันอย่างไร?
9 ฉันไม่ได้รับอีเมล์
10 กรุณาแนะนำเบราว์เซอร์ที่เหมาะสมในการใช้งาน ena
11 ทำไมวันเดินทางที่ค้นหาก่อนหน้านี้ถูกแสดงอยู่ในเงื่อนไขการค้นหา?
12 เหตุใดฉันได้รับข้อความ "ไม่สามารถสั่งซื้อ" ที่หน้า "ผลที่นั่งว่าง/เลือกเที่ยวบิน?
13 ฉันไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะฉันไม่สามารถเลือกสายการบิน
14 ฉันไม่สามารถลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของฉัน
ออกเดินทาง
1 การยืนยันอีกครั้งนั้นสำคัญหรือไม่?
2 ฉันจำเป็นต้องพิมพ์ตั๋ว E-Ticket และนำไปติดตัวไปด้วยหรือไม่?
3 ฉันควรจะทำอย่างไรในการเช็คอินที่สนามบิน?
4 กรุณาบอกฉันเกี่ยวกับเวลาการเช็คอิน
5 อะไรที่ฉันควรทำหากเที่ยวบินได้ล่าช้าหรือถูกยกเลิกระหว่างการเดินทางหรือในเวลาการออกเดินทาง?
6 หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุผลที่ฉันต้องเดินทางกลับไปยังประเทศของฉัน ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วของฉันได้อย่างไร ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่?
7 หากสายการบินของฉันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในรายการการจองของฉัน ฉันยังจะใช้ตั๋วE-Ticket เ
8 เมื่อใดที่ตั๋วE-ticketของฉันจะเดินทางมาถึง?
9 ฉันได้รับความช่วยเหลือมรการเช็คอินออนไลน์สำหรับสายการบินหรือไม่?
10 ฉันไม่สามารถเปิดตั๋วE-Ticket ของฉัน
11 ฉันไม่มีเครื่องสำหรับพิมพ์ตั๋ว E-Ticket
12 โปรดบอกวิธีการอ่านตั๋ว E-Ticket
13 อะไรที่ฉันควรจะทำหากฉันพลาดเที่ยวบินตามตารางเวลาของฉัน?
14 สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั๋วที่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางกลับได้
15 เกี่ยวกับสัมภาระ
1 กรุณาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อและประเภทตั๋ว
ขณะนี้เราขายตั๋วออนไลน์ระหว่างประเทศทุกประเภท แต่เราไม่ได้ขายตั๋วออนไลน์แค่เพียงบางส่วนของการเดินทาง เช่น การเดินทางเที่ยวเดียว
2 กรุณาบอกฉันว่าเที่ยวบินได้รับการยืนยันอย่างไร
คุณจะได้รับอีเมล์ ซึ่งมีตั๋วอยู่ในไฟล์แนบ ตั๋วเครื่องบินของคุณจะเป็นตั๋ว E-Ticket คุณจะพบคู่มือการเดินทางอยู่กับตั๋วE-Ticket โดยคุณสามารถดูตั๋ว E-Ticket โดยการคลิกที่ลิงค์ที่อยู่ในอีเมล์
3 "ค่าเชื้อเพลิง"คืออะไร?
ค่าน้ำมันเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกปรับไปตามราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ถูกผนวกเข้าไปกับค่าโดยสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินราคาอาจแตกต่างกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน โดยราคาจะได้รับการทบทวนทุก2-3เดือน
4 ค่าเชื้อเพลิงและภาษีอื่นๆ ถูกคำนวณอย่างไร
เมื่อคุณทำการค้นหาและทำการจอง อัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะถูกคำนวณและแสดงทันที ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ค้นหาหรือทำการจอง กรุณาตรวจสอบราคาล่าสุดอีกครั้งก่อนชำระเงิน ซึ่งอาจมีการแสดงราคาที่เปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงหรือภาษีต่างๆ
5 กรุณาบอกฉันเกี่ยวกับการใช้ตั๋ว E-Ticket
เมื่อคุณออกเดินทาง กรุณานำสลิปตั๋ว E-Ticket ของคุณและหนังสือเดินทาง(รวมทั้งวีซ่าถ้าจำเป็น) ไปเคาน์เตอร์เช็คอิน คุณจะได้รับบัตรขึ้นเครื่องหรือบัตรผ่านสำหรับปลายทางของคุณ แต่จะไม่มีตั๋วขากลับ เมื่อคุณอยู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกรุณาแสดงสลิปตั๋ว E-Ticket บัตรขึ้นเครื่องและหนังสือเดินทาง(รวมทั้งวีซ่าถ้าจำเป็น) เมื่อคุณเดินทางกลับ ในลักษณะเช่นเดียวกับขาไป กรุณานำตั๋วE-ticketและหนังสือเดินทาง (รวมทั้งวีซ่าถ้าจำเป็น) ของคุณไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินด้วย
6 ฉันสามารถทำการจองผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?
น่าเสียดาย มันเป็นไปไม่ได้ เรายอมรับการจองเฉพาะการจองทางออนไลน์เท่านั้นในขณะนี้
7 "ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ"คืออะไร?
มีภาษีหลากหลายชนิด (ซึ่งสามารถชำระล่วงหน้า) ขึ้นอยู่กับชนิดตั๋วที่ออก ซึ่งจะมีภาษีอาทิ ภาษีตรวจคนเข้าเมือง ภาษีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน ภาษีการตรวจสอบของศุลกากร และภาษีการก่อเสียงรบกวน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่รวมอยู่แล้วอาทิ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยประกันการบินและค่าธรรมเนียมการจัดการออกตั๋ว ทั้งนี้ยังไม่รวมส่วนของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระที่ปลายทางหรือท้องถิ่น
8 "ค่าธรรมเนียมการจัดการ"คืออะไร?
เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับ ENA แต่ละคนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ กรุณาไปที่ หน้านี้ ี้เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจัดการ นอกจากนี้โปรดรับทราบล่วงหน้าว่าแม้ว่าคุณจะยกเลิกการจองของคุณ คุณไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการได้ นอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นกานกาส่งซื้อของคุณออนไลน์แล้ว หากหนึ่งในกรณีต่อไปนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ของคุณ ยอดค่าธรรมเนียมการจัดการของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง

1.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจอง (วัน, สายการบิน,ประเภทตั๋ว,และอื่นๆ)
2.ถ้าคุณได้แจ้งศูนย์บริการว่าขอเพิ่มจำนวนผู้เดินทางเพิ่มขึ้นในการจอง
3.ถ้าคุณได้ยกเลิกคำสั่งซื้อและทำการจองเที่ยวบินออนไลน์ครั้งใหม่
4.หากคุณได้ตกลงทำสัญญาการจองสำหรับรายการที่ต่างจากรายการที่คุณเลือก
9 ฉันจะรู้ราคาสำหรับเด็กและทารกได้อย่างไร?
1.เมื่อทำการค้นหาตั๋วเครื่องบิน กรุณาใส่จำนวนผู้เดินทางที่เป็นเด็กลงไปด้วย
2.กรุณาคลิกที่ปุ่ม""ดูรายละเอียดเพิ่มเติม""บนรายการที่ต้องการ
3.หลังจากเลือกเที่ยวบินขาออกและขากลับของคุณแล้ว กรุณาคลิกที่"กรอกข้อมูลผู้โดยสาร"
4.กรุณาคลิกที่ปุ่ม""แสดงยอดรวม""ที่พบภายในหน้าจอ""การเข้าสู่การจอง"" หลังจากการคำนวณอัตโนมัติแล้ว แต่ละค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะแสดงออกมา

*นอกจากนี้ยังมีบางรายการที่ไม่ได้มีการกำหนดราคาสำหรับเด็ก สำหรับกรณีดังกล่าวราคาผู้ใหญ่จะถูกนำไปใช้
10 ฉันสามารถดูยอดรวมทั้งหมดได้หรือไม่?
คุณสามารถดูยอดรวมทั้งหมด ราคาที่แสดงในหน้าจอเช่น หน้า"ผลการค้นหา"เป็นอัตราค่าโดยสารของแต่ละรายการ หากกดเลือกรายการต่อจากตรงนั้น ไปที่หน้า "แสดงผลที่นั่งว่าง/การเลือกเที่ยวบิน" ค่าภาษีล่าสุด ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในประเทศและอื่นๆ จะถูกรวมเข้าไปในยอดรวมทั้งหมดและจะถูกคำนวณและแสดงให้เห็นทันที
11 การจองจะถูกยืนยันอย่างไร?
เราจะส่งอีเมล์ที่มีเอกสารยืนยันการจองและใบแจ้งหนี้ไปให้คุณ โปรดตรวจสอบ
12 ฉันสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดการเดินทางได้หรือไม่?
คุณสามารถทำได้
โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้
เงื่อนไขและข้อกำหนดการเดินทาง
13 แต้มไมล์สะสมจะถูกเพิ่มลงในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินของฉันหรือไม่?
กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมแต้มไมล์จากเที่ยวบินที่สั่งซื้อ กรณีที่คุณเลือกเครื่องมือการค้นหาของคุณโดยการค้นหาสายการบินตามกลุ่มพันธมิตรการบินและอื่นๆ โปรดรับทราบว่าเครื่องมือค้นหาดังกล่าวที่ใช้ไม่ได้มีการสะสมแต้มไมล์เข้าไปในบัญชีของคุณแต่อย่างใด กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนไมล์สะสม
14 ฉันสามารถทำการจองได้ล่าช้าที่สุดถึงแค่ไหน?
มันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสินค้า แต่โดยทั่วไปคุณสามารถจองได้ถึงวันก่อนออกเดินทาง
15 ฉันสามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึงแค่ไหน?
มันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัท แต่คุณสามารถทำการจองล่วงหน้าได้ล่วงหน้า 1 ปีล่วงหน้า
16 ฉันสามารถจองตั๋วเครื่องบินที่มีเที่ยวบินขาออกจากต่างประเทศได้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถจองได้
17 ฉันจะทำการจองซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นได้หรือไม่?
เมื่อมีการจองซ้อนทับด้วยชื่อ, วันที่ และเที่ยวบินเดียวกันถูกตรวจพบโดยสายการบิน การยกเลิกโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในการจอง นอกจากนี้หากการจองเกิดขึ้นในวันที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทจะถูกถือว่าเป็นการจองที่ซ้อนทับกันและการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
18 ถ้าฉันป่วยหรือได้รับบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือในขณะที่การเดินทาง ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวได้หรือไม่?
โปรดรับทราบว่าสำหรับคำขอดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการจองกับ ena ลูกค้าควรติดต่อสายการบินของคุณโดยตรง เราไม่สามารถตอบสนองคำขอแบบนี้ได้ ขออภัยในความไม่สะดวก
19 ฉันทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว แต่ฉันยังไม่ได้รับอีเมล์หรือโทรศัพท์ใดๆ
หากคุณไม่ได้รับการติดต่อภายในวันทำการถัดไป อาจจะมีข้อผิดพลาดกับการลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ
20 ฉันสามารถเลือกที่นั่งที่เฉพาะเจาะจงได้หรือไม่?
ก่อนที่การจองจะเสร็จสิ้น เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าสามารถระบุที่นั่งได้หรือไม่
◆สำหรับลูกค้าที่ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจองหน้า"การป้อนข้อมูลผู้เดินทาง" คุณสามารถคลิ้กที่คอลัมน์ "คำขอที่นั่ง" เพื่อส่งคำขอ อย่างไรก็ตามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินและประเภทของตั๋ว การขอระบุที่นั่งก่อนอาจจะทำไม่ได้ นอกจากนี้โปรดทราบว่าการระบุที่นั่งเท่านั้นอาจสามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการของแผนกต้อนรับของสายการบิน ผลของคำขอสามารถพบได้ในอีเมล์ที่มีเอกสารยืนยันการจองและใบแจ้งหนี้ อีเมล์นี้จะถูกส่งถึงคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ
◆หากคุณมีสลิปตั๋ว E-Ticket กรุณาติดต่อสายการบินของคุณโดยตรง อย่างไรก็ดีบางสายการบินมีบริการในส่วนนี้ อาทิ การเช็คอินออนไลน์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะสามารถระบุที่นั่งก่อน แต่คุณควรตรวจสอบกับเว็บไซต์หน้าหลักของสายการบินของคุณเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้
(คำเตือน)
เพราะก่อนการระบุที่นั่งจะมีการจัดการที่แตกต่างกันแต่ละสายการบิน กรุณาทำความเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบสนองตามความคาดหวังของคุณ เราสามารถช่วยส่งคำขอของคุณ อย่างไรก็ตามเราไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ว่าเหตุผลในการยกเลิกการจองของคุณคือการที่คุณไม่สามารถจองที่นั่งที่คุณต้องการได้ คุณยังจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามปกติ โปรดรับทราบไว้ล่วงหน้า
21 "ภาษีสนามบินต่างๆ" คืออะไร?
ภาษีสนามบินต่างๆจะที่มีภาษีอาทิ ภาษีที่ตรวจคนเข้าเมือง,ภาษีสนามบินและภาษีการรบกวน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น<สิ่งที่จะต้องชำระเมื่อสั่งซื้อเที่ยวบิน>และ<สิ่งที่จะต้องจ่ายเงินที่สนามบินท้องถิ่น> <สิ่งที่จะต้องจ่ายเงินที่สนามบินท้องถิ่น>เหล่านี้ไม่สามารถชำระได้ในประเทศไทย เราขอให้ลูกค้ากรุณาชำระรายการเหล่านี้ด้วยตัวเองที่สนามบินท้องถิ่น

●ประเทศหลักที่จำเป็นต้องมีการชำระเงินที่สนามบินท้องถิ่น/พื้นที่●
อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,เปรู,นิวซีแลนด์ ฯลฯ(มีประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นว่าต้องชำระเงินที่สนามบินท้องถิ่น/พื้นที่ ดังนั้นกรุณามั่นใจว่าได้ตรวจสอบและยืนยันด้วยตัวคุณเอง)
22 ฉันสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินอาทิ ตั๋วเดินทางหลายเมือง ตั๋วไปกลับจากเมืองที่แตกต่างกัน หรือตั๋วบินเที่ยวเดียวได้หรือไม่?
ได้ แต่เราไม่เปิดจองสำหรับตั๋วบินเที่ยวเดียว
23 เกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่า
หนังสือเดินทาง:
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่เวลาเข้าประเทศนั้นหนังสือเดินทางของลูกค้าจะต้องมีเวลาที่เหลืออยู่อย่างน้อยที่สุดก่อนวันหมดอายุ (ปกติ6เดือน) เพื่อให้สามารถเข้าประเทศได้ ถ้าหนังสือเดินทางของคุณมีวันหมดอายุอยู่ใกล้ปีสุดท้ายแล้ว เราขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดในการเข้าประเทศปลายทางของคุณก่อนที่จะตัดสินแผนการเดินทางของคุณ

ชื่อเต็ม:
ชื่อของคุณในหนังสือเดินทางและตั๋วจะต้องเหมือนกัน หากมีความแตกต่างกัน คุณอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางได้ หลังจากซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว หากชื่อผู้เดินทางหรือชื่อเพื่อนร่วมเดินทางของคุณมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเริ่มเดินทาง (ตัวอย่าง:มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพราะการแต่งงาน) โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อที่เราอาจจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นให้ตรงกับเอกสารสำคัญของผู้เดินทาง เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินและอื่นๆ ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจจะถูกเรียกเก็บ

วีซ่า:
สำหรับข้อมูลหรือคำแนะนำว่าจำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปประเทศปลายทางนั้นหรือไม่ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะหาข้อมูลดังกล่าวหรือคำแนะนำด้วยตนเอง

กรุณาให้ความสนใจประเด็นต่อไปนี้:
หากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าหรือหนังสือเดินทางมีการปลี่ยนแปลง กรุณาเผื่อเวลาให้มากพอสำหรับก่อนการเดินทางที่คุณจะได้สามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้กับสถานทูตให้เหมาะสมก่อน มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางที่จะมีวีซ่าหรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง เพราะการดำเนินการได้รับวีซ่านั้นใช้เวลา เราขอแนะนำให้คุณกรุณาเผื่อเวลาให้มากพอสำหรับการยื่นขอวีซ่าของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
24 หากสายการบินยังไม่ถูกกำหนด เมื่อไหร่ที่สายการบินจะถูกกำหนด?
คุณจะทราบรายละเอียดกำหนดการของสายการบินหลังจากการชำระเงินประมาณ 7 วันหรือก่อนวันออกเดินทาง ทั้งนี้ไม่รวมถึงตั๋วบางประเภท สำหรับคุณที่ต้องการระบุสายการบินหรือต้องการสะสมไมล์ กรุณาซื้อตั๋วเครื่องบินที่ระบุสายการบินหรือตั๋ว (PEX) กรุณาคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์
1 มีวิธีการชำระเงินทางใดบ้าง?
คุณสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น (Visa, Master, JCB)
2 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอเลื่อนกำหนดเวลาชำระเงิน?
สำหรับเที่ยวบินที่ค่าโดยสารมีกำหนดเวลาการสั่งซื้อ (PEX) สายการบิน ประเภทตั๋ว วันและขั้นตอนการออกตั๋วทั้งหมดจะถูกกำหนดไว้แล้ว การเลื่อนระยะวันกำหนดชำระเงินจึงไม่สามารถทำได้ โปรดทราบว่าหากเลยกำหนดเวลาชำระเงิน การจองของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถเลื่อนเวลาให้ได้
3 เมื่อไหร่ที่บริษัทจะหักเงินจากบัญชีกรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิตของฉัน?
ขึ้นอยู่กับวันตัดรอบบัตรของคุณ แต่โดยทั่วไปเงินจะถูกหักออกหนึ่งเดือนถัดจากเดือนที่ทำการชำระเงินออนไลน์เสร็จสิ้น
4 กรุณาบอกฉันวิธีการทำการชำระเงิน
กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ที่ได้จากเรา
5 มีการหักเงินซ้ำสองครั้งจากบัญชีของฉันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่?
ในระหว่างขั้นตอนการชำระผ่านบัตรเครดิต ถ้าคุณดำเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของการใช้งานบัตรเครดิต เป็นไปได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดอาทิ การชำระเงินที่ซ้ำกันอาจเกิดขึ้น เหตุผลส่วนใหญ่สำหรับการชำระเงินที่ซ้ำกันที่เกิดขึ้นคือ [หากลูกค้ากดเบราว์เซอร์ย้อนกลับ/ ปุ่มย้อนกลับ ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและจากนั้นกดปุ่มชำระเงินอีกครั้ง] ในสถานการณ์เช่นนี้ระบบคำสั่งซื้อจะถือว่าเป็นข้อผิดพลาด: [สินค้าชนิดเดียวกันได้รับการสั่งซื้อสองครั้ง]
6 ฉันสามารถแบ่งชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่?
ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้คุณสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
7 ฉันรู้สึกกังวลในการกรอกหมายเลขบัตรเครดิตบนเว็บไซต์
ที่ ena เราใช้บริการที่เรียกว่า Privacy Lock ซึ่งจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดและปกป้องข้อมูลอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นโปรดมั่นใจ นอกจากนี้เราใช้ระบบ SSL (Secure Socket Layer)ในการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด
8 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากบัตรเครดิต
กรุณาตรวจสอบสาเหตุที่พบบ่อยต่อไปนี้
■ถ้าคุณถูกขอให้ยืนยันข้อมูลของรายการที่กรอก■
·หมายเลขบัตรเครดิต
·วันหมดอายุ
·หมายเลขการยืนยัน (รหัสความปลอดภัย)
·จำนวนการชำระเงิน
■ถ้าคุณถูกขอให้คุณใช้บัตรอื่น■
·บัตรเดบิต
·บัตรพรีเพด
·ชื่อผู้ถือบัตรแตกต่างกัน
■ถ้าคุณถูกขอให้มีการยืนยันจากบริษัทบัตรเครดิต■
·วงเงินของบัครเครดิตที่ได้รับการวางไว้
■ถ้าคุณต้องการการยืนยันจากบริษัทบัตรเครดิตหรือขอให้ใช้บัตรอื่น■
·คุณไม่สามารถใช้บัตรได้เอง
·มีการจำกัดจำนวนครั้งที่บัตรสามารถใช้ได้
·ใช้บัตรเกินวงเงินของบัตรเครดิต
9 ฉันสามารถชำระด้วยบัตรเดบิตได้หรือไม่?
ขออภัยในความไม่สะดวก เรารับชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
10 เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ขั้นตอนการชำระเงินจะสมบูรณ์หรือไม่?
หากคุณได้รับอีเมล์ว่าการจองและการชำระเงินเสร็จสิ้นนั่นแสดงว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
11 เมื่อใดที่ฉันจะต้องทำการชำระเงินของฉัน?
วันกำหนดชำระเงินขึ้นอยู่กับรายการที่จอง เมื่อคุณทำการจองเสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับวันกำหนดชำระเงิน
12 หากชื่อคนที่ชำระเงินแตกต่างจากชื่อผู้โดยสาร จะมีปัญหาหรือไม่
ไม่มีปัญหา กรุณากรอกข้อมูลตามลำดับในหน้าข้อมูลผู้โดยสาร และในหน้าข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
13 ฉันได้ชำระเงินผ่านบัตร การชำระเงินได้ทำเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่?
โดยปกติเราจะติดต่อคุณถ้าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งนี้ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเราเป็นดังต่อไปนี้ หากการชำระเงินได้ถูกตัดทันทีหลังจากการจองเสร็จสิ้นที่ ena ->หากการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอจะปรากฎข้อความ [การชำระเงินเสร็จสิ้น] นอกจากนี้อีเมล์ [การแจ้งหมายเลขใบเสร็จการชำระเงิน] จะถูกส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
14 ทำไมถึงมีข้อความ [ไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ] ที่หน้าการชำระเงิน?
ขออภัยในความไม่สะดวก แต่เราอยากให้คุณตรวจสอบว่าการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณนั้นได้อนุญาตสำหรับการยอมรับคุกกี้

(ตัวอย่าง)
· Internet Explorer →ยอมรับคุกกี้ของบุคคลที่สาม
· FireFox →บันทึกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
·Safari→ยอมรับคุกกี้เสมอ
เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เราขอให้คุณลองดำเนินการต่อ
15 ในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยคืออะไร?
เมื่อคุณชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยเป็นรหัสที่แยกต่างหากจากที่คุณป้อนนอกเหนือไปจากหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการทุจริต รหัสความปลอดภัยเป็นรหัสจำนวน 3 หลักที่ระบุไว้ในคอลัมน์ลายเซ็นที่ด้านหลังของบัตรเครดิตของคุณ นอกจากนี้หากรหัสความปลอดภัยมี 7 หลักกรุณาใช้ตัวเลข3ตัวสุดท้าย ตัวอย่างการแสดงรหัสความปลอดภัย บัตรเครดิต-01 บัตรเครดิต-02 รหัสความปลอดภัยคือจำนวน 3 หลักที่พิมพ์ในตอนท้ายของคอลัมน์ลายเซ็นด้านหลังบัตร บัตรเครดิต-03 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัตร รหัสความปลอดภัยอาจระบุไว้บนด้านหน้าของบัตรเครดิตที่มุมขวาบนหรือบนซ้ายเป็นตัวเลข 4 หลัก

*ถ้ารหัสความปลอดภัยไม่ได้ระบุไว้บนบัตรของคุณ กรุณาใช้บริการตรวจสอบบัตรของบริษัทบัตรเครดิตของคุณ (บริการรับรองความถูกต้องของบัตรวีซ่า(VISA Authentication) Service, SecureCode™, J/Secure™).
16 ในใบแจ้งหนี้บัตรของฉันปรากฏสองรายการ
ขึ้นอยู่กับวิธีการออกตั๋ว การชำระเงินอาจมีการแบ่งออกเป็นสองส่วนและชื่อผู้รับชำระตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการใช้บัตรของคุณซึ่งอาจจะเป็นบริษัทของเรา (AIRPLUS Co., Ltd.)และสายการบิน ถ้ามีเพียงหนึ่งรายการในการชำระเงินแสดงอยู่ การชำระเงินทั้งหมดได้ถูกส่งให้กับบริษัทของเรา (AIRPLUS Co.,Ltd.) เมื่อมีออกตั๋วระบบ CCCF(ระบบบัตรเครดิต) ของ IATA-BSP ผู้ก่อตั้งจะถูกนำมาใช้และการชำระเงินจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน
อย่างไรก็ตามโปรดมั่นใจได้ว่าการชำระเงินทั้งหมดจะถูกนำมาใช้สำหรับตั๋วเครื่องบินของคุณ
1 ฉันสามารถเปลี่ยนแปลง (ตารางเวลา, ชื่อ) หลังจากจองแล้วได้หรือไม่?
■การเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาหรือสายการบิน หากเปลี่ยนแปลงก่อนการชำระเงิน อาทิ การเปลี่ยนสายการบินสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะไม่ตอบสนองตามความคาดหวังของคุณ

■การเปลี่ยนแปลงชื่อหากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารจากเดิมไม่สามารถทำได้ กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่และทำการจองใหม่โดยใช้ชื่อผู้โดยสารใหม่ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการสะกดคำในชื่อของผู้โดยสาร

※สำหรับการซื้อเที่ยวบินที่มีค่าโดยสารกำหนดเวลาสั่งซื้อ (PEX)การเปลี่ยนแปลงหลังจากการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งให้การยกเลิกการจองนั้นมีผลสมบูรณ์ และคุณจะต้องทำการจองใหม่อีกครั้ง กรุณาความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากทั้งสายการบิน และค่าธรรมเนียมการจัดการในการคืนเงินจากบริษัทของเราอีกด้วย
1 ฉันชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะยกเลิก
เราขอให้คุณดำเนินการตามกระบวนการยกเลิกบนเว็บไซต์ของเรา
2 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคิดเป็นเงินเท่าไหร่?
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกคิด 100% หลังจากทำการจองแล้ว
3 ฉันทำการจองสำหรับสองคน แต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะยกเลิกการจองเพียงหนึ่งคน
คุณสามารถทำได้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราสำหรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่เมื่อคุณยกเลิก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่ตั้งไว้จากบริษัทของเรา
4 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยกเลิก ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆหรือไม่?
■สำหรับการสั่งซื้อเที่ยวบินที่มีค่าโดยสารที่กำหนดการสั่งซื้อ (PEX)นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยกเลิก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในการคืนเงินจากบริษัทของเราด้วย
■กรุณารับทราบล่วงหน้าว่าแม้ว่าคุณจะยกเลิกการจองของคุณไปแล้ว คุณจะไม่สามารถที่จะได้รับเงินคืนสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ตารางค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิกของเรา
5 ฉันต้องการที่จะยกเลิกการจอง มีการจำกัดเวลาในการยกเลิกหรือไม่?
มีการจำกัดเวลาโดยทั่วไปแล้วการยกเลิกจะต้องทำภายในเวลาทำการของบริษัทของเรา นอกจากนี้ถ้าคุณต้องการที่จะยกเลิกก่อนออกเดินทางและเวลาทำการของบริษัทเราได้ปิดไปแล้ว เราขอให้คุณกรุณาติดต่อแต่ละสายการบินที่ต้องการยกเลิกนั้นๆ โดยตรง หลังจากที่คุณติดต่อสายการบิน โปรดติดต่อเราในช่วงเวลาทำการด้วยชื่อตัวแทนสายการบินและผลการยกเลิกที่ได้รับ
6 โปรดอธิบายเกี่ยวกับวิธีและระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงินหลังจากการยกเลิก
การคืนเงินจะถูกส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิตที่คุณใช้ในการจองของคุณ อย่างไรก็ตามมีไม่กี่กรณีที่สายการบินจะคืนเงินสำหรับเที่ยวบินที่ค่าโดยสารกำหนดเวลาสั่งซื้อ (เที่ยวบินPEX) หากคุณจะได้รับเงินคืนจากสายการบิน โปรดทราบว่าการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 3-6 เดือนจนกว่าคุณจะได้รับ
7 เมื่อไหร่ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก?
สำหรับตั๋วที่มีส่วนลด คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลังจากออกตั๋วแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ข้อมูลค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
8 ฉันได้รับตั๋ว E-Ticket แล้ว แต่ฉันต้องการที่จะยกเลิก
คุณสามารถทำได้ ตั๋ว E-Ticket นี้เป็นเพียงใบสลิปที่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเรา โดยทั่วไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องคืนตั๋วใบนี้หลังจากการยกเลิก
1 ฉันสามารถเลือกที่จะใช้เพียงส่วนหนึ่งของตั๋วเครื่องบินของฉันได้หรือไม่?
ถ้าคุณไม่ได้บินเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งของเที่ยวบินที่ระบุบนตั๋วของคุณ เที่ยวบินทั้งหมดของคุณหลังจากนั้นจะถูกยกเลิก โปรดระมัดระวัง คุณต้องบินทุกเที่ยวบินตามที่ระบุไว้ตามการจองเที่ยวบินของคุณ
2 ฉันกรอกวันเดือนปีเกิดผิด
กรุณาติดต่อเราในทันที ยิ่งถ้าเป็นกรณีที่เป็นอายุของเด็ก(เด็ก/ทารก)ไม่ถูกต้อง เด็กอาจจะไม่สามารถใช้ตั๋วที่ออกไปขึ้นเครื่องได้
3 ฉันกรอกชื่อผิด
หากแม้จะมีเพียง 1 ตัวอักษรที่แตกต่างระหว่างชื่อที่ระบุในหนังสือเดินทางกับการสะกดชื่อบนตั๋วเครื่องบินที่ออกไป คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ เมื่อคุณได้ทำการจองของคุณ โปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกรอกชื่อถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง โปรดทราบว่าบริษัทของเราจะออกตั๋วที่มีชื่อของลูกค้าที่ตรงตามที่ลูกค้าป้อนข้อมูลไว้ เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับการมีปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าป้อนชื่อของพวกเขาในลำดับที่สลับกัน กรุณากรอกตามลำดับแต่ละช่องเริ่มจากช่องแรกนามสกุล ตามด้วย ชื่อจริง นอกจากนี้ถ้าคุณมีชื่อกลางที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง กรุณาใส่ชื่อกลางของคุณในคอลัมน์ชื่อกลาง นอกจากนี้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณเนื่องจากเหตุจำเป็น อาทิ การสมรส ถ้าหนังสือเดินทางของคุณยังคงแสดงข้อมูลเดิมตามชื่อเดิมของคุณ กรุณาใส่ชื่อเดิมของคุณที่ตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางของคุณ
4 ฉันจะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินได้อย่างไร?
ถ้าคุณแจ้งให้เราทราบถึงสายการบินของบัตรสะสมไมล์ของคุณ และหมายเลขบัตรสะสมไมล์ล่วงหน้า เราจะทำการติดต่อสายการบิน แต่มีบางกรณีที่ไมล์สะสมยังไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างถูกต้อง ดังนั้นเราจึงขอให้คุณกรุณาแสดงบัตรสะสมไมล์ ณ เคาน์เตอร์สายการบินนั้นๆ ในวลาที่คุณเช็คอินในวันออกเดินทาง สำหรับสายการบินที่อนุญาตให้เช็คอินออนไลน์ คุณอาจลงทะเบียนโปรแกรมไมล์สะสมในเว็บไซต์ของสายการบินของพวกเขาหลังจากที่ออกตั๋ว เราขอให้คุณตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าหลักของเว็บไซต์สายการบินและกรุณายืนยันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสะสมไมล์ของตนเองกับสายการบินนั้น บริษัทของเราไม่สามารถรับผิดชอบปัญหาใดๆ อาทิ คุณไม่ได้รับไมล์สะสมได้
5 ข้อมูลส่วนตัวของฉันได้ถูกคุ้มครองหรือไม่?
ที่ ena เราใช้บริการที่เรียกว่า Privacy Lock ซึ่งจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดและปกป้องข้อมูลอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นโปรดมั่นใจ นอกจากนี้เราใช้ระบบ SSL (Secure Socket Layer)ในการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด
6 เวลาหยุดพักสำหรับเที่ยวบินที่แสดงในผลการค้นหามีระยะสั้น
โดยทั่วไปสายการบินจะตั้งค่าเวลาหยุดพักต่อเครื่องขั้นต่ำไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน แต่บางครั้งอาจมีกรณีที่เที่ยวบินที่มีเวลาหยุดพักต่อเครื่องขั้นต่ำไม่เพียงพอถูกแสดงในผลการค้นหา ในกรณีนี้กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อขอเปลี่ยนแปลงในเที่ยวบินดังกล่าว
7 ฉันอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทอมินอลขาออกของสนามบินที่ฉันจะเดินทาง
ข้อมูลแต่ละเทอมินอลของสนามบินนั้นมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบิน โปรดดูที่เว็บไซต์ของสายการบินสำหรับข้อมูลเทอมินอล
※หากคุณกำลังเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีรหัสเที่ยวบินร่วม(Codeshare) เคาน์เตอร์เช็คอินอาจจะแตกต่างหรืออยู่ในเทอมินอลอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทของเราไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเทอมินอลที่การเดินไปถึงในต่างประเทศและเทอมินอลที่เดินทางออก กรุณาติดต่อโดยตรงที่สายการบินที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ
8 ทำไมราคาของรายการเดียวกันกับที่ฉันได้ดูก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลง?
โปรดทราบว่าราคาที่แสดงเป็นราคาที่ขึ้นกับราคาในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง จำนวนที่นั่งว่างหรือจำนวนห้องว่างมีผลต่อราคา เนื่องจากจำนวนที่นั่งว่างและห้องว่างสามารถเปลี่ยนได้ในช่วงเวลา ราคาจึงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
9 ฉันต้องติดต่อคุณด้วยหมายเลขหนังสือเดินทางของฉันหรือไม่?
สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้กรอกข้อมูลหนังสือเดินทางเมื่อทำจอง กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล์และแจ้งให้เราทราบถึงหมายเลขและวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณ
นอกจากนี้สายการบินบางแห่งขอให้ลูกค้าลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางของพวกเขาล่วงหน้า กรุณาดูข้อมูลที่ตรงกันกับสายการบินที่ด้านล่างนี้สายการบินที่ต้องการข้อมูลหนังสือเดินทางเมื่อทำการจอง (กลุ่มA)


สายการบินที่ต้องการข้อมูลหนังสือเดินทางเมื่อทำการจอง
HY Uzbekistan Airways
KC Air Astana
S7 S7 Airlines (Siberia Airlines)
SU Aeroflot Russian Airlines
MF Xiamen Airlines
※ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง ณ เดือนมีนาคม ค.ศ.2016โปรดรับทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์ของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
10 ฉันถือสองสัญชาติ ฉันควรทำอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเดินทางหรือที่อยู่?
ตามกฎหมาย "คุณต้องใช้หนังสือเดินทางของประเทศเดียวกันกับเมื่อคุณเข้ามาในประเทศนั้น" นอกจากนี้โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบันของคุณที่เราจะสามารถติดต่อคุณได้
11 เกี่ยวกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน(00:00/12:00AM)
เกี่ยวกับการจองเที่ยวบินระหว่างเที่ยงคืน มีกรณีที่เวลาขึ้นเครื่องนั้นจะถูกเข้าใจผิด เวลาทั้งหมดปรากฏจะมีการแสดงในรูปแบบ 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเวลาออกเดินทางถูกระบุว่าเป็นวันที่ 15 เมษายน เวลา 00:30น.ขั้นตอนการขึ้นเครื่องที่สนามบินที่ควรจะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน เวลา 22:30น. เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน เที่ยงคืนที่ผ่านไปเป็นเที่ยวบินระหว่างเที่ยงคืน โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเที่ยวบินระหว่างเที่ยงคืนเช่นนี้เพราะคุณต้องไปที่สนามบินหนึ่งวันล่วงหน้า (ประมาณ2ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) เพื่อที่จะดำเนินการขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่อง
12 การขึ้นเครื่องของหญิงตั้งครรภ์และทารก
ระเบียบแตกต่างกันแต่ละสายการบิน แต่บางสายการบินจะปฏิเสธการขึ้นเครื่องของสตรีมีครรภ์ ถ้าวันที่เดินทางกลับมาช้ากว่า 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ของพวกเขา หากมีความเป็นไปได้ว่าประเด็นนี้อาจเกิดกับคุณ โปรดตรวจสอบขอคำปรึกษากับสายการบินและแพทย์ของคุณ
กรณีที่ทารกจะขึ้นเครื่องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องบิน ทารกต้องอายุมากกว่า 6 สัปดาห์และจะต้องนั่งตักผู้ใหญ่หรือที่นั่งของทารก สำหรับข้อมูลที่นั่งที่เหมาะสมกรุณาติดต่อสายการบิน เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปีจะต้องทำการจองที่นั่ง
13 กรุณาอธิบายถึงกลไกของการกำหนดราคาของตั๋วเครื่องบิน
ราคาตั๋วเครื่องบินมีระดับราคาที่แตกต่างกัน (คลาสการจอง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข เช่น ช่วงเวลาที่ซื้อตั๋วและระยะเวลาที่พักได้ในประเทศปลายทาง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขที่มีผลต่อราคาของตั๋วเครื่องบิน
·ระยะเวลาการสั่งซื้อ: ช่วงเวลาที่จะซื้อได้ก่อนเดินทาง [กี่วันก่อนออกเดินทาง] และอื่นๆ
·จำนวนวันที่พักที่ปลายทาง: จำนวนขั้นต่ำและสูงสุดของวันที่พักอยู่ได้ ราคาที่ถูกกว่าจะมีจำนวนวันที่อยู่ได้น้อยกว่า
·การเปลี่ยนแปลงการจอง: แต่ละคลาสแตกต่างกันว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจองหลังจากออกตั๋วหรือไม่? นอกจากนี้ระดับของราคา (คลาสการจอง) ของตั๋วลดราคาจะถูกกำหนดก่อนล่วงหน้าก่อนที่ที่นั่งที่ถูกขายไป โดยทั่วไปตั๋วราคาถูกจะถูกขายออกไปก่อน หากกำหนดแผนการเดินทางได้แล้ว เราขอแนะนำให้คุณทำการจองของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
14 ทำไมเที่ยวบินที่เต็มแล้ว (ไม่มีที่นั่งว่าง) ยังคงแสดงบนเว็บไซต์?
แต่ะระดับของราคาของเที่ยวบิน (คลาสการจอง)จะถูกกำหนดจำนวนที่นั่งที่สามารถขายได้ โดยทั่วไปเที่ยวบินราคาถูกจะถูกขายออกไปก่อน หากลูกค้ายกเลิกการจองที่จองไว้ จำนวนของที่นั่งว่างที่มีอยู่จะเพิ่มกลับไปในรายการก่อนหน้าที่เคยเต็ม (ไม่มีที่นั่งว่าง) เพราะจำนวนที่นั่งสามารถเปลี่ยนในช่วงเวลาใดก็ได้ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะหารายการราคาที่ไม่แพงจากรายการที่เคยถูกระบุไว้ว่าไม่ว่างในช่วงเวลาของการค้นหาของคุณ
15 ฉันควรใส่ข้อมูลอะไรในการติดต่อในประเทศปลายทาง?
คุณควรกรอกชื่อของโรงแรมที่คุณพักและหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรม คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้ก่อนออกเดินทาง กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโรงแรมเพื่อขอข้อมูล
16 ชื่อโรงแรมควรจะเขียนเป็นภาษาท้องถิ่นหรือไม่?
คุณจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อโรงแรมที่ประเทศปลายทางเป็นภาษาอังกฤษกับทางสายการบิน กรุณาติดต่อโรงแรมและยืนยันชื่อภาษาอังกฤษ
1 กรุณาบอกฉันวิธีการค้นหาเที่ยวบินที่มีประสิทธิภาพ
หลังจากที่เลือกจุดออกเดินทางที่คุณต้องการ โปรดเลือกสถานที่ปลายทางของคุณในการเลือกเส้นทาง-> ประเทศ> เมือง หลังจากนั้นเลือกวันออกเดินทางที่คุณต้องการ แล้วเลือกวันเดินทางกลับจากปลายทางที่คุณต้องการ (ถ้าคุณไม่แน่ใจของวันที่โปรดเลือกประมาณการคร่าวๆ ของตารางเวลาของคุณ) แล้วถ้าคุณกดปุ่ม "ค้นหา" รายชื่อของเที่ยวบินที่ตรงกับเงื่อนไขจะถูกแสดง นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุระดับชั้นที่นั่งและสายการบินก่อนที่จะทำการค้นหา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
2 จะค้นหาอย่างไรให้ได้เที่ยวบินที่ฉันต้องการเร็วขึ้น?
หลังจากที่เลือกจุดออกเดินทางที่คุณต้องการ โปรดเลือกสถานที่ปลายทางของคุณในการเลือกเส้นทาง-> ประเทศ> เมือง หลังจากนั้นเลือกวันออกเดินทางที่คุณต้องการ แล้วเลือกวันเดินทางกลับจากปลายทางที่คุณต้องการ (ถ้าคุณไม่แน่ใจของวันที่โปรดเลือกประมาณการคร่าวๆ ของตารางเวลาของคุณ) แล้วถ้าคุณกดปุ่ม "ค้นหา" รายชื่อของเที่ยวบินที่ตรงกับเงื่อนไขจะถูกแสดง นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุระดับชั้นที่นั่งและสายการบินก่อนที่จะทำการค้นหา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
3 สายการบินและเที่ยวบินที่ฉันต้องการจองไม่ปรากฏ
เที่ยวบินของสายการบินและเที่ยวบินที่ต้องการอาจไม่มีบิน หรือมีอาจไม่มีที่นั่งว่างอยู่ ที่หน้าจอผลการค้นหา กรุณาลองเปลี่ยนชั้นที่นั่งและวันที่แล้วค้นหาอีกครั้ง
4 ฉันสามารถจองให้ได้สูงสุดกี่คน?
คุณสามารถจองได้ถึง 9 คน (ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก) นับรวมทั้งหมด
5 ณ จุดใดจึงจะถือว่าที่นั่งได้ถูกจองไว้แล้ว?
ที่นั่งจะถูกจองไว้เมื่อคุณได้มาถึงหน้าจอที่แสดงว่า "การจองเสร็จสิ้น"
6 ฉันไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ได้
โปรแกรม Acrobat Reader นั้นจำเป็นในการอ่านไฟล์ PDF โปรแกรม Acrobat Reader นั้นจำเป็นในการอ่านไฟล์ PDF  ※คุณสามารถกดที่นีเพื่อไปยังเว็บไซต์ทางการเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader ฟรีกรุณาดาวน์โหลด/ติดตั้งและพยายามเปิดไฟล์อีกครั้ง
7 ทำไมหน้าจอของฉันไม่มีการเปลี่ยนแปลง?
ขออภัยในความไม่สะดวก การเชื่อมต่อของคุณอาจหายไปด้วยเหตุผลบางอย่าง อาทิ ระบบมีปัญหา เว็บเบราว์เซอร์เป็นปัญหาหรือการเชื่อมต่อล้มเหลวกับสายการบิน กรุณากดเบราว์เซอร์ย้อนกลับ/ปุ่มกลับ และค้นหาอีกครั้ง
8 ฉันจะลบคลังเบราว์เซอร์ของฉันอย่างไร?
ขั้นตอนจะแตกต่างตามบราวเซอร์ที่คุณเลือกใช้ กรุณาทำตามวิธีการใช้ที่เกี่ยวข้องกับบราวเซอร์ให้ถูกต้อง หากคุณยังคงไม่ได้ลบคลังของคุณอย่างเสร็จสิ้น กรุณาดำเนินกระบวนการนี้อีกครั้ง
■วิธีลบคลังบนโปรแกรม Internet Explorer...
1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่คุณได้ปิดใช้งานในโปรแกรม Internet Explorer
2. กด"ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต"ที่พบในเมนู"เครื่องมือ"ที่อยู่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
3. กดที่แถบ"ทั้งหมด"ที่อยู่ส่วนบนสุดของ"กล่องโต้ตอบ"
4. กดที่ปุ่ม"การลบไฟล์"ที่อยู่ท้ายของ"ไฟล์อินเตอร์เน็ตชั่วคราว"
5. ทำเครื่องหมายเช็คในช่อง"ลบรายการออนไลน์ทั้งหมด"
6. กด"ตกลง"
■วิธีการลบคลังบนโปรแกรม Mozilla Firefox
1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่คุณได้ปิดใช้งานในโปรแกรม Mozilla Firefox
2. กดที่"ตัวเลือก"ที่บนในเมนู"เครื่องมือ"ที่อยู่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์ของคุณ
3. กดที่"ส่วนเป็นส่วนตัว"
4. ถัดจาก"คลังข้อมูล",กด"ล้าง"
5. กด"ตกลง"
■วิธีการล้างคลังบนโปรแกรม Mozilla หรือ Netscape
1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่คุณได้ปิดใช้งานในโปรแกรม Mozilla หรือ Netscape.
2. กด"ตั้งค่า"ที่พบในเมนู"แก้ไข"ที่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์ของคุณ
3. ถัดไป "รายละเอียด", กดเครื่องหมาย"+"
4. ภายใน"รายละเอียด", กด"คลัง"
5. กด"ล้างคลัง"
6. กด"ตกลง"
■วิธีการล้างคลังบนโปรแกรม Safari
1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่คุณได้ปิดใช้งานในโปรแกรม Safari.
2. เปิดเมนู"Safari"ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
3.เลือก"ลบคลังให้ว่าง"
4. กด"ว่างเปล่า"ในกล่องตอบโต้
หากคุณยังคงไม่ได้ลบล้างคลังของคุณ กรุณาทำกระบวนการนี้อีกครั้ง
หากคุณมีคำถามใดๆ เต็มใจที่จะติดต่อศูนย์บริการของเราผ่านอีเมล์
9 ฉันไม่ได้รับอีเมล์
ขออภัยในความไม่สะดวก ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมล์จากศูนย์บริการของเราภายในวันทำการถัดไป เราขอให้คุณกรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราโดยตรง นอกจากนี้กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้

1.อีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้
โปรดตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาดในรายละเอียดการลงทะเบียน
2. การตั้งระดับการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้บริษัทของMailer (ซอฟท์แวร์อีเมล์)
หากระดับความปลอดภัยที่สูงเกินไปก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่สามารถได้รับe-mail ของเรา
3. โฟลเดอร์สแปม
ผ่านผู้ให้บริการอีเมล์ของคุณ หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย, มาตราการตอบโต้การกรอกสแปม ซึ่งทำงานอัตโนมัติและคิดว่าอีเมล์จากเราเป็นสแปม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทของอีเมล์ที่บริษัทของเราส่ง บางส่วนของอีเมล์อาจจะถือว่าเป็นสแปม หากปกติคุณเคยได้รับอีเมล์ แต่ไม่ได้รับอีเมล์ในเวลานี้โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของคุณ
เพื่อป้องกันไม่ให้อีเมล์ของเราถูกส่งเข้าไปในโฟลเดอร์สแปม กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อยอมรับโดเมนของอีเมล์ที่สามารถส่งถึงคุณ [@ ena.travel]
ประเภทของกรณีที่เกิดขึ้นนี้มักจะเป็นผู้ให้บริการอีเมล์ฟรี ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราขอให้คุณตั้งค่าลงทะเบียนอีเมล์ของคุณเป็นอีเมล์แอดเดรสจากผู้ให้บริการอีเมล์ที่ชำระเงิน
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณได้อย่างง่ายดาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราสำหรับขั้นตอนนี้
10 กรุณาแนะนำเบราว์เซอร์ที่เหมาะสมในการใช้งาน ena
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการใช้บริการที่น่าพึงพอใจจาก ena เราขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้:
-Microsoft Internet Explorer 8 หรือสูงกว่า
-Google Chrome: Version ล่าสุด
-Mozilla Firefox: Version ล่าสุด
-Safari: Version ล่าสุด
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบที่นี่
11 ทำไมวันเดินทางที่ค้นหาก่อนหน้านี้ถูกแสดงอยู่ในเงื่อนไขการค้นหา?
หากคุณใช้โปรแกรม Internet Explorer กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานดังต่อไปนี้และทำการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งเบราว์เซอร์ของคุณ
1. เปิดหน้าต่างทั้งหมดที่ได้เปิดในปัจจุบันของโปรแกรม Internet Explorer
2. กดที่"ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต"ที่พบในเมนู"เครื่องมือ"ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างเบราว์เซอร์
3. กดที่แถบ"ทั้งหมด"ที่ด้านบนสุดของกล่องตอบโต้
4. กดที่"การตั้งค่า"ใน"ประวัติเบราว์เซอร์"
5. ในกล่องตอบโต้ใหม่ กดที่กล่อง"ตรวจสอบอัตโนมัติ"ที่พบใน"ไฟล์อินเตอร์เน็ตชั่วคราว" แล้วตั้งค่าเป็น"เปิด"
6. กด"ตกลง"
7. กด"ตกลง"
12 เหตุใดฉันได้รับข้อความ "ไม่สามารถสั่งซื้อ" ที่หน้า "ผลที่นั่งว่าง/เลือกเที่ยวบิน?
"วันเดินทางกลับของคุณอาจจะเลือกที่อยู่นอกระยะเวลาที่ถูกต้อง โปรดกลับไปหน้าก่อนหน้านี้และลองเลือกเที่ยวบินอื่นหรือเลือกวันเดินทางกลับที่อยู่ภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง
เพื่อดูระเบียบของเที่ยวบินโปรดไป ""สรุปแผนการเดินทาง"" และคลิกที่ลิงค์ ""แสดงข้อมูลรายละเอียดแผนการเดินทาง"" ที่พบที่ด้านล่างขวา"
13 ฉันไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะฉันไม่สามารถเลือกสายการบิน
เป็นไปได้ว่าระบบการจองของสายการบินไม่ว่างอยู่ในขณะนี้ หรือเที่ยวบินที่คุณเลือกได้เต็มไปแล้ว ในกรณีนี้โปรดเลือกเที่ยวบินอื่น
14 ฉันไม่สามารถลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของฉัน
ตัวอักษรที่ใช้สำหรับอีเมล์ได้คือตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (ตัวพิมพ์เล็ก/ตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวเลข) และบางสัญลักษณ์ (_ * # $% & '+ / = ^ `!?. {|} @ (@ จะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว)) อีเมล์แอดเดรสที่มีตัวอักษรที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นจะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดในอีเมล์แอดเดรส เช่น มีการป้อนเครื่องหมายจุลภาค (,) หรือวางจุดผิดที่ (.) หรือไม่
1 การยืนยันอีกครั้งนั้นสำคัญหรือไม่?
การยืนยันอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางของคุณนั้นไม่มีความจำเป็น สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ทั้งหมด แต่บางเส้นทางและบางสายการบินอาจจะยกเลิกการจองของคุณโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้ยืนยันอีกครั้ง 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ เมื่อไม่นานมานี้มีหลายสายการบินไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันอีกครั้ง ena ขอแนะนำให้คุณยืนยันอีกครั้งเพราะมีกรณีที่เวลาออกเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2 ฉันจำเป็นต้องพิมพ์ตั๋ว E-Ticket และนำไปติดตัวไปด้วยหรือไม่?
กรุณานำตั๋ว E-Ticket ที่พิมพ์จากอีเมล์ที่ได้รับ และเตรียมสำหรับสมาชิกทุกคนที่เดินทางไปพร้อมกับคุณด้วย คุณอาจจะถูกขอให้แสดงตั๋วในช่วงเวลาของการเช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ถ้าคุณทำตั๋วสูญหาย คุณสามารถออกได้ใหม่ที่เคาน์เตอร์สนามบิน ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ตัวตนของคุณด้วยพาสปอร์ต
3 ฉันควรจะทำอย่างไรในการเช็คอินที่สนามบิน?
กรุณาแสดงตั๋วE-ticket ที่พิมพ์แล้วและหนังสือเดินทางที่เคาน์เตอร์สายการบิน
4 กรุณาบอกฉันเกี่ยวกับเวลาการเช็คอิน
เราขอแนะนำให้ทำการเช็คอินภายใน 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (สำหรับชั่วโมงเร่งด่วนนั้นเราขอแนะนำ 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) โปรดเข้าใจล่วงหน้าว่าเราจะไม่รับผิดชอบหากคุณไปขึ้นเครื่องไม่ทัน กรุณาไปเช็คอินให้ทันเวลาสำหรับเที่ยวบินขากลับของคุณในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น
5 อะไรที่ฉันควรทำหากเที่ยวบินได้ล่าช้าหรือถูกยกเลิกระหว่างการเดินทางหรือในเวลาการออกเดินทาง?
กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง ว่าด้วยข้อตกลงการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ สายการบินไม่มีส่วนรับผิดชอบ อย่างไรก็ดีในบางกรณีสายการบินเตรียมสายการบินอื่นๆ ในกรณีนี้กรุณาทำตามคำแนะนำของสายการบิน หากคุณไม่ใช้บริการของสายการบินทางเลือกที่เตรียมไว้ให้จากสายการบิน และเลือกที่จองเที่ยวบินอื่นของตัวเอง คุณมีความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจองใหม่ ในกรณีนี้เที่ยวบินเดิมของคุณจะถูกเพิกถอนและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
6 หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุผลที่ฉันต้องเดินทางกลับไปยังประเทศของฉัน ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วของฉันได้อย่างไร ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่?
ถ้าคุณซื้อตั๋วสายการบินที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โปรดติดต่อสายการบินของคุณโดยตรงและดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณซื้อตั๋วที่ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ คุณต้องซื้อตั๋วใหม่ ในกรณีนี้คุณไม่สามารถรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของคุณ
7 หากสายการบินของฉันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในรายการการจองของฉัน ฉันยังจะใช้ตั๋วE-Ticket เดิมของฉันได้หรือไม่?
คุณสามารถใช้ตั๋วE-ticketของคุณหากเวลาหรือเที่ยวบินได้ถูกเปลี่ยนแปลง กรุณาดำเนินการตามคู่มือแนะนำของสายการบินในวันนัดหมาย
8 เมื่อใดที่ตั๋วE-ticketของฉันจะเดินทางมาถึง?
ตั๋วจะถูกทำการออกตั๋วขณะทำการจอง และคุณจะได้รับการแนะนำผ่านทางอีเมล์ที่ส่งให้หลังจากการออกตั๋วเสร็จสิ้น
9 ฉันได้รับความช่วยเหลือในการเช็คอินออนไลน์สำหรับสายการบินหรือไม่?
ขึ้นอยู่กับสายการบิน การเช็คอินออนไลน์อาจจะใช้การได้ อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วของคุณ การเช็คอินออนไลน์อาจจะไม่สามารถทำได้ กรุณาติดต่อสายการบินของคุณโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
10 ฉันไม่สามารถเปิดตั๋วE-Ticket ของฉัน
หมายเลขการจองประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข กรุณาคัดลอกหมายเลขการจองจากคู่มือการเดินทางของคุณและวางไว้ในช่องหมายเลขการจองในลิ้งค์เว็บไซต์สำหรับเปิดไฟล์ตั๋ว E-Ticket เพื่อเข้าถึง E-Ticket กรุณาอย่าใส่หมายเลขการจองของคุณโดยการพิมพ์จากแป้นพิมพ์ของคุณ
11 ฉันไม่มีเครื่องสำหรับพิมพ์ตั๋ว E-Ticket
ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางของคุณ (※), คุณอาจถูกขอให้แสดงสลิปตั๋ว E-Ticket ของคุณที่พิมพ์แล้ว (ไม่ใช่ที่แสดงในหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็บของคุณ) เมื่อคุณเช็คอินที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
(※) ฟิลิปปินส์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, บังคลาเทศ, อิหร่านและบางส่วนของประเทศจีน
กรุณาพิมพ์ E-Ticket สำหรับสมาชิกทุกคนที่เดินทางไปกับคุณเพื่อลดปัญหา
หากคุณไม่มีเครื่องปริ้นต์โปรดลองพิมพ์ในสถานที่ที่มีเครื่องพิมพ์ (อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ฯลฯ ) หรือส่งอีเมล์ตั๋ว E-Ticket ให้กับตัวเองแล้วพิมพ์ออกมาในสถานที่ที่มีเครื่องพิมพ์
12 โปรดบอกวิธีการอ่านตั๋ว E-Ticket
กรุณาตรวจสอบที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการอ่านตั๋วE-ticket
13 อะไรที่ฉันควรจะทำหากฉันพลาดเที่ยวบินตามตารางเวลาของฉัน?
คุณสามารถขึ้นเครื่องโดยดูจากวันและเที่ยวบินที่คุณจอง หากมีเหตุผลบางประการที่คุณพลาดเที่ยวบินของคุณ กรุณาติดต่อโดยตรงกับพนักงานสายการบินที่สนามบิน
หลังจากออกเดินทาง การตัดสินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายการบิน คุณอาจต้องซื้อตั๋วใบใหม่ นอกจากนี้ถ้าคุณพลาดเที่ยวบินของคุณ เที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดในตั๋วเครื่องบินของคุณก็จะไม่สามารถใช้ได้ เมื่อคุณซื้อตั๋วใหม่ก่อนการออกเดินทางอีกครั้ง โดยทั่วไปราคาจะสูงกว่าตั๋วที่คุณสั่งซื้อมาก่อน เพื่อให้คุณไม่พลาดเที่ยวบินของคุณ กรุณาเตรียมเวลาล่วงหน้าให้มากเพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนของการขึ้นเครื่องที่สนามบินได้ทัน
14 สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั๋วที่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางกลับได้
"โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องติดต่อสายการบินของคุณโดยตรงในการปรับเปลี่ยนวันกลับของคุณ คุณจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนวันเที่ยวบินขากลับเดิมของคุณ ถ้าคุณไม่ได้แจ้งสายการบิน การร้องขอการเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ได้รับทราบไปยังสนามบินปลายทางของคุณในวันเดินทางกลับเดิมของคุณ เที่ยวบินของคุณอาจจะถูกยกเลิก และคุณอาจจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ความสามารถในการเปลี่ยนเที่ยวบินที่จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งว่าง
นอกจากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่ต้องชำระแล้ว ลูกค้าที่ถือตั๋วที่สามารถปรับแก้ไขได้ อาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ได้ที่นั่งในระดับการจอง(Booking Class) ที่แพงกว่า (เรียกว่า ระดับย่อย(sub-class)) กรณีที่ระดับชั้นการจองเดิมไม่ว่าง หากคุณกำลังเดินทางในช่วงเวลาที่จำนวนผู้โดยสารหนาแน่น ยอดค่าใช้จ่ายอาจจะราคาแพง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสายการบินของคุณโดยเร็วถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเที่ยวบิน"
15 เกี่ยวกับสัมภาระ
ระเบียบสำหรับสัมภาระนั้นแตกต่างตามสายการบิน กรุณาตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์ของสายการบินหรือติดต่อศูนย์บริการโดยตรงสำหรับข้อมูลสัมภาระ
1 ตั๋ว"E-Ticket"คืออะไร?
E-Ticket เป็นตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ "ตั๋ว E-Ticket" เป็นตั๋วเครื่องบินที่มีข้อมูลการออกตั๋วของสายการบิน ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากระบบการจองของสายการบิน ถ้าคุณทำ E-Ticket หายคุณสามารถขอรับ E-Ticket ได้อีก
2 เที่ยวบิน"อินไดเร็คไฟลท์”(Indirect Flight) คืออะไร?
เที่ยวบินที่มีแผนการหยุดพักที่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และชื่อของเที่ยวบินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะมาถึงที่ปลายทางสุดท้ายของคุณ มีหลายกรณีที่คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่จุดต่อเครื่อง แต่ชื่อเที่ยวบินจะไม่เปลี่ยนแปลง หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าจะเกิดขึ้นในที่จุดต่อเครื่องแรก
3 อะไรคือ "การทรานสิท"(Transit)?
เครื่องบินจะลงจอดชั่วคราวเพื่อเติมเชื้อเพลิงและสต็อกการจัดเตรียมอาหารและหลังจากนั้นออกเดินทาง (เครื่องบินลำเดียวกัน) ไปยังปลายทางของคุณ ซึ่งแตกต่างจากการถ่ายโอนเที่ยวบิน (Transfer Flight)
4 อะไรคือ "การต่อเครื่อง" (Connecting Flight) ?
การบินของคุณจะถูกหยุดที่จุดต่อเครื่องและจากนั้นจะเปลี่ยนเครื่องและไฟลท์ เพื่อเดินทางไปถึงปลายทางสุดท้ายของคุณ คุณจะถ่ายโอนไปยังเครื่องบินที่แตกต่างกันที่จุดต่อเครื่อง
5 "FIX"คืออะไร?
ตั๋วเครื่องบินที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันที่ และอื่นๆได้
6 "ตั๋วที่ตรวจสอบแล้ว(Validated Ticket)" คืออะไร?
มันเป็นตั๋วเที่ยวบินที่วันเดินทางกลับสามารถเปลี่ยนแปลงได้
7 "ตั๋วเปิด"คืออะไร?
ตั๋วเครื่องบินที่ไม่ระบุวันเดินทางกลับ แต่โปรดระวังเพราะอาจจะมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนวันหรือวันที่หรือจำนวนของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับสายการบินและประเภทตั๋ว นอกจากนี้คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อกับสายการบินโดยตรงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง วีซ่าอาจจะถูกเรียกดูหากคุณมีตั๋วที่ไม่ระบุวันเดินทางกลับ โปรดตรวจสอบระเบียบก่อนที่คุณจะออกเดินทาง
8 "PEX"คืออะไร?
นี่คือตั๋วโดยสารลดราคาที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่สายการบินกำหนด แต่เป็นตั๋วราคาถูก แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเงื่อนไขในระยะเวลาการสั่งซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง
< คุณลักษณะของPEX >
(1) การชำระเงินและการออกตั๋วของคุณจะถูกออกโดยวันตามที่สายการบินกำหนดขึ้น
(2) ลูกค้าสามารถขอที่นั่ง(ในบางครั้งคำขอที่นั่งไม่สามารถทำได้)
(3) เปรียบเทียบกับโปรแกรมสะสมไมล์ของตั๋วเครื่องบินราคาถูกอื่นๆ ส่วนใหญ่ PEX จะมีเงื่อนไขที่ดีกว่า
(4) หากทำการยกเลิกตั๋วหลังจากออกตั๋วและก่อนใช้ตั๋วเดินทาง คุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
9 "เปิดใช้งาน(ออนไลน์)"คืออะไร?
เมื่อระบบออนไลน์ของเราเชื่อมต่อกับสายการบิน คุณสามารถดำเนินการจองที่นั่งของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องรอการยืนยันการจองที่นั่ง คุณสามารถทำการจองทุกที่ทุกเวลาตลอด24 ชั่วโมง 365 วัน คุณสามารถค้นหาอย่างรอบคอบและตัดสินใจว่าเมื่อใดและที่ไหนที่คุณต้องการเดินทาง
10 "ค่าโดยสารของเด็ก"คืออะไร?
คือค่าโดยสารสำหรับตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีแลละมีที่นั่ง ในเว็บไซต์ของ ena จะแสดงเป็นราคาเด็ก โดยทั่วไปจะคำนวณอายุของเด็ก ณ วันเริ่มต้นการออกเดินทาง แต่ขึ้นอยู่กับสายการบิน อายุของเด็กในขณะวันสุดท้ายของการเดินทางอาจนำมาใช้ โปรดยืนยันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอายุของเด็กและค่าโดยสารก่อนทำการจอง
11 "ค่าโดยสารของทารก"คืออะไร?
คือค่าโดยสารของตั๋วเครื่องบินสำหรับทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและจะไม่มีที่นั่ง ในเว็บไซต์ของ ena จะแสดงเป็นราคาทารก หากทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและต้องการที่นั่ง ราคาเด็กจะถูกนำมาใช้ โดยทั่วไปอายุในวันเริ่มต้นการออกเดินทางที่ถูกนำไปใช้ แต่ขึ้นอยู่กับสายการบินอายุในวันสุดท้ายอาจนำมาใช้ โปรดยืนยันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอายุของทารกและค่าโดยสารก่อนทำการจอง
12 "เที่ยวบินที่มีรหัสเที่ยวบินร่วมกัน" คืออะไร?
เที่ยวบินนี้ดำเนินการการบินโดยสายการบินที่แตกต่างกันซึ่งจะทำตามข้อตกลงแต่ละสายการบิน กรุณาดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่ถูกต้อง การสะสมไมล์อาจจะแตกต่างกันตามสายการบิน ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณถามสายการบินเพื่อยืนยันการสะสมไมล์ของคุณ ข้อมูลของบริษัทสำหรับเที่ยวบินร่วมอาจจะไม่แสดงขึ้นอยู่กับสายการบินหรือระยะทาง หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสายการบิน นอกจากนี้โปรดตรวจสอบข้อมูลการจองในเอกสารที่ให้ไว้เมื่อคุณทำการจอง
13 "การหยุดพัก"คืออะไร?
คือการแวะพักต่อเครื่องที่คุณจะอยู่จนกว่าคุณจะถ่ายโอนไปยังเที่ยวบินเชื่อมต่อของคุณภายใน 24 ชั่วโมง หรืออาจจะเรียกว่า "การหยุดพัก (Stopover)" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินหรือประเภทตั๋ว อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและข้อจำกัด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้า "รายละเอียดและข้อมูลเที่ยวบิน"
14 "MR", "MRS" และ "MS" คืออะไร?
คำเหล่านี้คือคำนำหน้าชื่อ
โดยจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ชื่อของสลิปตั๋วE-Ticket ของคุณ โปรดตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อของคุณ
15 "ชั้นประหยัดหรือสูงกว่า" และ "ชั้นธุรกิจหรือสูงกว่า" คืออะไร?
"ชั้นประหยัดหรือสูงกว่า"
รวมถึงระดับชั้นที่นั่งดังต่อไปนี้: ชั้นประหยัด, ชั้นประหยัดพรีเมียม, ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง ""ชั้นธุรกิจหรือสูงกว่า"" รวมถึงระดับชั้นที่นั่งดังต่อไปนี้: ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง"
16 "เที่ยวบินปฏิบัติการ" หมายถึงอะไร?
"เที่ยวบินปฏิบัติการ" หมายถึง เที่ยวบินที่มีรหัสการบินร่วมกันและดำเนินการบินโดยสายการบินใดสายการบินหนึ่ง โปรดตรวจสอบว่าคุณขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินที่ดำเนินการบินให้กับเที่ยวบินของคุณหรือไม่
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินที่มีรหัสการบินร่วม โปรดตรวจสอบที่นี่
17 "รุ่นเครื่องบิน" คืออะไร?
คือรุ่นของเครื่องบินที่คุณจะขึ้น รุ่นหลักคือโบอิ้ง777 แอร์บัสA380 ฯลฯ แผนผังอุปกรณ์และที่นั่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายการบิน กรุณาตรวจสอบที่หน้าหลักของเว็บไซต์สายการบินนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียด
18 "ระยะเวลาในการบิน"คืออะไร?
เวลาจะถูกแสดงในรูปแบบ 24 ชั่วโมง แต่จะขึ้นอยู่กับเวลาออกเดินทางจริงอย่างเป็นทางการ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินเนื่องจากตารางการบินหรือสภาพอากาศ ระยะเวลาในการบินจะนับเวลาขณะที่เครื่องบินกำลังบินเท่านั้น (ไม่รวมกรณีที่มีการลงจอดสำหรับการหยุดพักหรือมีเปลี่ยนเครื่อง) เวลาที่แสดงถูกใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดยืนยันเวลานี้ก่อนออกเดินทาง
19 "แพ็คเกจการท่องเที่ยว" คืออะไร?
นี่คือแพ็คเก็จการรวมกันของ[เที่ยวบิน+โรงแรม] คุณสามารถได้รับส่วนลดสุดพิเศษโดยทำการจองเที่ยวบินและโรงแรมของ ena ในเวลาเดียวกัน
20 ตั๋วเปิด (Open-jaw) คืออะไร?
คือตั๋วเครื่องบินที่สนามบินที่ไปถึงของขาออกและสนามบินที่บินกลับแตกต่างกันในตั๋วเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เดินทางไปถึงกรุงลอนดอนสำหรับเที่ยวบินขาออกแต่กลับออกจากกรุงปารีสสำหรับเที่ยวบินขากลับ (โดยใช้รถไฟ รถบัสหรือเรือข้ามฟากไปยังสนามบินของเที่ยวบินขากลับ)

ปิด